Để đáp ứng lưu lượng truy cập ngày càng lớn của quý khách hàng, từ ngày 22/10/2018 – 4/11/2018 chúng tôi đã hoàn tất bảo trì và nâng cấp website. Ngoài ra, website cũng đã có chứng chỉ bảo mật ssl nhằm giúp cho việc truy cập website được an toàn hơn.

Kính báo đến quý khách

Hiệu kính Phước Hòa

Chuyên mục: Thông báo